Balansgroep is een erkend opleidingsinstituut

Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland

Overkoepelende organisatie voor de regulering van opleidingen die aansluiten op wetenschappelijk/hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs en voor opleidingen in het kader van de permanente educatie.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

European Mentoring & Coaching Council

Als je jezelf coach noemt dan sluit je je aan bij de NOBCO. Als je een coach zoekt dan neem je een NOBCO coach om zeker te zijn van kwaliteit, integriteit en professionalisme. Welkom bij de NOBCO!”

European Quality Award

De missie van de NOBCO is om leidend te zijn bij de ontwikkeling van coaching als professie en een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in de samenleving.

Nederlandse orde van Beroepscoaches

Hoe weet je hoe goed je bent als professional? Voor veel coaches is die vraag een belangrijk punt. Meestal heb je zelf een bepaald gevoel over de kwaliteit van je werk. Evaluaties van opdrachtgevers en coachees geven ook informatie.

KTNO registratie en toetsingsinstituut

Stichting KTNO toetst, accrediteert en registreert scholingen in de natuurgerichte zorg op basis van marktconforme criteria. Beroepsverenigingen hebben daarbij de mogelijkheid de door ons geaccrediteerde scholingen te erkennen middels een eigen online account.

Het NRTO-keurmerk:
erkenning voor kwaliteit
en professionaliteit

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Balansgroep voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Menu