Accreditaties Professioneel Coach Expert

Deze opleiding is geaccrediteerd door:

De opleiding omvat 12 theoriedagen en 8 praktijkdagen, supervisie en intervisie. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 14 deelnemers. Het theoretische gedeelte is veelomvattend en het praktijkgedeelte degelijk van opzet. Onder begeleiding van een studiecoach voert de student drie volledige coachtrajecten uit. Bovendien ontvang jij als student zelf ook een volledig coachtraject, waarbij jij kan werken aan je persoonlijke doelen en de kracht van de methodieken aan den lijve kan ervaren.

PHBO – Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs
De Registeropleiding tot Professioneel Coach heeft het keurmerk ‘Registeropleiding’ toegekend gekregen door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs, de SPHBO. Alle kandidaten die na afloop van de opleiding het diploma hebben behaald, worden opgenomen in het door de overheid erkende landelijke register. Dit register kan door bijvoorbeeld personeelsfunctionarissen worden geraadpleegd die getuigschriften willen verifiëren. Stichting Post HBO Nederland is een onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Meer informatie is te vinden op www.cpion.nl.

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
De KTNO accreditatie biedt jouw klanten de mogelijkheid om de factuur van de sessie te declareren bij de zorgverzekeraar. Wil je dit voor jouw klanten mogelijk maken? Dan dien je, naast het diploma van deze opleiding ook in het bezit te zijn van een opleiding Medische – of Sociale Basiskennis. Deze opleiding moet een Cpion of een SRNO keurmerk hebben. Er zijn momenteel heel veel aanbieders van dit soort opleidingen. Wil je weten of je vrijstelling voor krijgt? Lees meer. Ook een lidmaatschap van een beroepsvereniging in de aanvullende gezondheidszorg (BATC, VBAG,LVNG) is een vereiste.

Menu