Accreditaties opleiding Allround Coach

 Geaccrediteerd door

de NOBCO/EQA, Stichting Post HBO, KTNO en CRKBO

De opleiding omvat 12 theoriedagen en 8 praktijkdagen, supervisie en intervisie. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 14 deelnemers. Het theoretische gedeelte is veelomvattend en het praktijkgedeelte degelijk van opzet. Onder begeleiding van een studiecoach voert de student drie volledige coachtrajecten uit. Bovendien ontvang jij als student zelf ook een volledig coachtraject, waarbij jij kan werken aan je persoonlijke doelen en de kracht van de methodieken aan den lijve kan ervaren.

PHBO – Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs
De Registeropleiding tot Professioneel Coach heeft het keurmerk ‘Registeropleiding’ toegekend gekregen door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs, de SPHBO. Alle kandidaten die na afloop van de opleiding het diploma hebben behaald, worden opgenomen in het door de overheid erkende landelijke register. Dit register kan door bijvoorbeeld personeelsfunctionarissen worden geraadpleegd die getuigschriften willen verifiëren. Stichting Post HBO Nederland is een onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Meer informatie is te vinden op www.cpion.nl.

NOBCO – Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches en EQA – European Quality Award

De Registeropleiding Professioneel Coach draagt het keurmerk: European Quality Award (EQA) – niveau Practitioner. De EQA is ontwikkeld door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) in nauw overleg met de  NOBCO en kent dezelfde differentiatie in niveau als die van het keurmerk voor individuele coaches (EIA): foundation, practioner, senior en master.

Om je te kunnen certificeren als coach op practioner niveau stelt de NOBCO een aantal aanvullende eisen naast het practioner diploma, met name op het gebied van ervaring. Na diplomering kun je bij het NOBCO inschrijven op Practitioner niveau, mits je voldoet aan de volgende eisen: 3 jaar werkervaring als coach, minimaal 100 klantcontacturen, minimaal 10 coach trajecten. Lees meer op www.nobco.nl

CRKBO – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

De Balansgroep is geregistreerd bij CRKBO en staat ingeschreven in het CRKBO-register. Dit betekent dat wij BTW-vrijgesteld onderwijs mogen aanbieden.

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
De KTNO accreditatie biedt jouw klanten de mogelijkheid om de factuur van de sessie te declareren bij de zorgverzekeraar. Wil je dit voor jouw klanten mogelijk maken? Dan dien je, naast het diploma van deze opleiding ook in het bezit te zijn van een opleiding Medische – of Psychosociale Basiskennis. Deze opleiding moet  Cpion of een SRNO erkend zijn. Er zijn momenteel heel veel aanbieders van dit soort opleidingen. het is mogelijk vrijstelling hiervoor te krijgen indien je een relevante opleiding hebt gevolgd. Wil je weten of je vrijstelling voor krijgt? Lees meer. Ook een lidmaatschap van een beroepsvereniging in de aanvullende gezondheidszorg (BATC, VBAG,LVNG) is een vereiste.

Menu