Data lesdagen Professioneel Coach

Lesdagen Registeropleiding Professioneel Coach – Start maart 2021 – Driebergen (Utrecht)
Lesdata v.a. maart 2021 - Driebergen

Lesdag 1 - 5 maart
Lesdag 2 - 19 maart
Lesdag 3 - 2 april
Lesdag 4 - 16 april
Lesdag 5 - 30 april
Lesdag 6 - 14 mei
Lesdag 7 - 28 mei
Lesdag 8 - 18 juni
Lesdag 9 - 27 augustus
Lesdag 10 - 10 september

Vervolg Lesdata

Lesdag 11 - 24 september
Lesdag 12 - 08 oktober
lesdag 13 - 05 november
Lesdag 14 - 19 november
Lesdag 15 - 03 december
lesdag 16 - 17 december
lesdag 17 - 07 januari
lesdag 18 - 14 januari
lesdag 19 - 21 januari
Lesdag 20 - 04 februari

Lesdagen Registeropleiding Professioneel Coach – Start maart 2021 – Amsterdam
Lesdata v.a. maart 2021 - Amsterdam

Lesdag 1 - 10 maart
Lesdag 2 - 31 maart
Lesdag 3 - 14 april
lesdag 4 - 28 april
Lesdag 5 - 12 mei
Lesdag 6 - 26 mei
Lesdag 7 - 09 juni
Lesdag 8 - 23 juni
Lesdag 9 - 07 juli
lesdag 10 - 01 september

Vervolg Lesdata

Lesdag 11 - 15 september
Lesdag 12 - 13 oktober
Lesdag 13 - 27 november
Lesdag 14 - 10 november
Lesdag 15 - 24 november
Lesdag 16 - 08 december
Lesdag 17 - 22 december
Lesdag 18 - 12 januari
Lesdag 19 - 02 februari
Lesdag 20 - 16 februari

Lesdagen Registeropleiding Professioneel Coach – Start maart 2021 – Zwolle
Lesdata v.a. maart 2021 - Zwolle

Lesdag 1 - 26 maart
Lesdag 2 - 9 april
Lesdag 3 - 23 april
Lesdag 4 - 28 mei
Lesdag 5 - 11 juni
Lesdag 6 - 25 juni
Lesdag 7 - 2 juli
Lesdag 8 - 3 september
Lesdag 9 - 17 september
Lesdag 10 - 1 oktober

Vervolg lesdata

Lesdag 11 - 15 oktober
Lesdag 12 - 29 oktober
Lesdag 13 - 12 november
Lesdag 14 - 26 november
Lesdag 15 - 10 december
Lesdag 16 - 7 januari
Lesdag 17 - 21 januari
Lesdag 18 - 4 februari
Lesdag 19 - 18 februari
Lesdag 20 - 11 maart

Lesdagen Registeropleiding Professioneel Coach – Start april 2021 – ‘s-Hertogenbosch (Vught)
Lesdata v.a. april 2021 - 's-Hertogenbosch

Lesdag 1 - 7 april
Lesdag 2 - 21 april
Lesdag 3 - 19 mei
Lesdag 4 - 2 juni
Lesdag 5 - 16 juni
Lesdag 6 - 30 juni
Lesdag 7 - 14 juli
Lesdag 8 - 8 september
Lesdag 9 - 22 september
Lesdag 10 - 6 oktober

Vervolg lesdata

Lesdag 11 - 20 oktober
Lesdag 12 - 3 november
Lesdag 13 - 17 november
Lesdag 14 - 1 december
Lesdag 15 - 15 december
Lesdag 16 - 12 januari
Lesdag 17 - 26 januari
Lesdag 18 - 9 februari
Lesdag 19 - 23 februari
Lesdag 20 - 9 maart

Menu