Lesprogramma Opleiding Organisatiecoach

Opleiding tot Organisatiecoach

De jaaropleiding tot organisatiecoach bestaat uit 3 modules:

Module 1:  Het coachen van veranderprocessen in organisaties
Module 2:  Het coachen van teams
Module 3:  Het individueel coachen van hoger management

Elke module vormt een inhoudelijk en procesmatig afgebakend geheel.
De gehele jaaropleiding omvat de 3 modules.

Wat is organisatiecoaching?

Vanuit welke “opvattingen over organisaties” kijken we?

Module 1: Organisatiecoaching

Intakegesprek met de opdrachtgever en valkuilen?

Hoe te contracteren?

Ontwerp van organisatiecoaching-trajecten

Spanningsvelden in organisaties en spanningsvelden als organisatiecoach

Interventies in de praktijk

Cultuur (vormen, diagnose) en cultuurverandering vanuit de antropologie

Organisatiedilemma’s en interventiemethodes

Het creëren van verandercapaciteit en het omgaan met weerstand

Omgaan met macht en het politieke krachtenveld

Koppeling van menselijke en zakelijke organisatiedoelen

Hoe zorg je dat je niet ingezogen raakt in de organisatiecultuur?

Communiceren en borgen van organisatieverandering voor alle stakeholders

Organisatieopstellingen

Module2: Teamcoaching

Intake: op basis van het startvraagstuk van het team onderzoeken wat speelt, in de bovenstroom en in de onderstroom. Jouw rol en entree als teamcoach. Contract, zowel psychologisch als zakelijk

Ontwikkelingsfasen van teams. Een breed palet aan interventiemethoden voor elke ontwikkelingsfase.

Oorzaken mislukken organisatieveranderingen in de praktijk. Hoe kan het beter?

Besluitvorming in teams en Deep democracy

Teamopstelingen (Systemisch werken)

Omgaan met stagnatie, conflicten, kampen binnen teams en improductief gedrag middels oplossingsgericht werken en de Geweldloze communicatie

Borging: op verschillende manieren en momenten in het team-ontwikkeltraject

Module 3: Executive coaching

Hoe ga je om met macht?

Wat doet een executive en binnen welke krachtenvelden speelt zijn/haar werk zich af?

Analyseren wat erbij en rond de manager speelt en wat diens onderliggende thema’s zijn. Onderzoeken van de context om vervolgens de diepte in te gaan op basis van gesignaleerde patronen en resonerende onderwerpen. Contracteren op het eigen vraagstuk van de executive.

Verbinding maken met jezelf, authentiek kunnen en durven zijn als eerste stap naar succesvol leiderschap.

Vergroten van de innerlijke kracht, wijsheid, moed en emotionele intelligentie om uitdagingen effectiever aan te pakken.

Onderwerpen die voor hoger management relevant zijn: missie, visie, strategie en leiderschap.

Omgaan met weerstand bij de executive die gewend is “in controle” te zijn, oplossingsgericht en provocatief kunnen werken.

Overdracht en tegenoverdracht, onafhankelijk kunnen en durven zijn, blinde vlekken en kwetsbaarheden zo wel wat betreft de coach als de executive

Overal leer je om een passende interventiemix binnen de driehoek ‘organisatie’, ‘afdeling/team/projectgroep’ en ‘manager’ te ontwerpen met als doel de organisatiedoelen te realiseren. Iedere interventie draagt bij aan dat doel. Deze doelen variëren van verhogen van de winst, verbeteren van de samenwerking om efficiënter te kunnen werken, verhogen van geluk of klanttevredenheid tot verbeteren van de werkprocessen.

Onze Docent
Nanja Mol is de docent van de Opleiding Organisatiecoach. Nanja werkt aan organisatieontwikkeling sinds 1992. Ze werkt voornamelijk als interimmanager en organisatiecoach. Daarnaast is ze trainer en coach.

Menu