Lesprogramma opleiding tot Relatiecoach

8-daagse Coachopleiding

8-daagse Coachopleiding

Wat leer je in de opleiding tot relatiecoach

Groepsintervisie, literatuurstudie, het zelfstandig uitvoeren van 2 coachtrajecten met 2 koppels en het maken van opdrachten, maken deel uit van de opleiding.

Programma

In deze module leert je werken met koppels. Deze opleiding start 1x per jaar, in Driebergen
Onderwerpen:

Uitgangspunten van relatie-coaching.

De intake, analyse van de sterke en zwakke kanten van de relatie.

Communicatie en conflicthantering, geweldloze communicatie.

Doorbreken dramadriehoe, transactionele analyse.

Macht, grenzen, identiteit, verantwoordelijkheid, binding, acceptatie.

Provocatief werken met koppels, systemisch werken.

Verschillen man/vrouw.

Blokkades en angsten, intimiteit en seksualiteit.

Liefdevol afscheid, nieuwe relaties, samengesteld gezin

De methodieken en onderwerpen

Patronen en dynamiek in de relatie

Man/vrouw verschillen

Provocatief coachen met koppels

Systemisch werken met koppels

Transactionele analyse

Oplossingsgericht coachen

Provocatief coachen

Emotionally Focussed Therapy

Intimiteit en seksualiteit

Afscheid en scheiding

Daten, nieuwe relatie

Samengestelde gezinnen

Diplomering en erkenning

Je ontvangt het diploma Relatiecoach nadat alle opdrachten zijn gemaakt en de praktijktoets met een voldoende is afgerond. De opleiding tot Relatiecoach is geaccrediteerd door de KTNO en men kan instromen bij diverse beroepsvereningingen o.a. de BATC.

Om voor een lidmaatschap van de beroepsvereniging BATC in aanmerking te komen, dient men het diploma psychosociale basiskennis op HBO niveau(CPION erkend) te bezitten. Veel zorgverzekeringen vergoeden de consulten (of een gedeelte hiervan) op basis van het lidmaatschap bij de BATC.

Menu