Lesprogramma Teamcoach

5-daagse Coachopleiding

In deze opleiding wordt  alle kennis rondom teamdynamiek behandeld en leer je hoe je een team in beweging kunt krijgen. Je leert de vicieuze cirkel van weerstand te doorbreken, eigen verantwoordelijkheid te laten ontwikkelen en efficiency te laten creëren. Je leert oorzaken en gevolgen binnen een team te begrijpen en interventies toe te passen.

Jij leert je eigen ontwikkelpunten, valkuilen en belemmeringen als teamcoach kennen en je  gaat je ontwikkelen in jouw kwaliteiten als teamcoach. Je doet veel praktijkervaring op binnen de setting van de opleiding en je gaat zelfstandig  aan de slag met een eigen team.

Programma

·         5 lesdagen, praktijkopdracht met een eigen team, intervisie en supervisie.
·         Start 2 x per jaar in Driebergen. Zie voor actuele data ww.balansgroep.nl

Onderwerpen:

·         Inventarisatie ontwikkelpunten team
·         Basisprincipes groeps- en teamontwikkeling
·         Teamanalyse aan de hand van de 4 elementen
·         Bovenstroom en onderstroom
·         Basisprincipes voor een zelf organiserend team
·         TA en dramadriehoek binnen teams en werken met teamscripts
·         Overdracht binnen het team en eigen overdrachtsthema’s in  de begeleiding
·         Het Taakrijpheidsmodel van Bruce Tuckman
·         Weerstand en overdracht binnen teams
·         Verbindende communicatie en omgaan met conflicten

Lesmateriaal

Een hand-out per lesdag, toegang tot de online portal.

Menu