Lesprogramma TMA Professional

De TMA certificering bestaat uit drie en een halve lesdag. Tijdens deze dagen krijg je een goed beeld van de analyse. Je leert hoe je de analyse kunt inzetten en hoe je de uitslag moet interpreteren. Daarnaast weet je hoe je deze tool op een goede, effectieve manier kunt integreren in een coachtraject. Na het volgen van de lesdagen, een schriftelijk examen en een presentatie ben je gecertificeerd TMA Professional. De certificering wordt gegeven door een ervaren trainer van EHRM.

Resultaten na het behalen van het certificaat:

Kan profielen maken in de TMA portal

Kent het theoretisch model van de TMA methode

Heeft basisvaardigheden voor het houden van TMA terugkoppelgesprekken (talentenanalyse, competentie analyse)

Snapt de samenhang van de instrumenten van de TMA methode

Kan de match maken tussen de drijfveren/talenten van een kandidaat en de competenties van een profiel

Heeft kennis van de ontwikkelbaarheid van competenties

Kent de randvoorwaarden voor het uitvoeren van talenten- en competentieanalyses

Kan een performance matrix uitleggen en op basis van TMA analyses een match- en ontwikkeladvies verstrekken

Kent de TMA rapportages en kan er flexibel mee werken

TMA portal
Als je gecertificeerd bent kun je zelf TMA’s gaan inzetten. Hiervoor maak je gebruik van de Balansgroep portal.
Je betaalt €155,- exclusief btw per kandidaat. Voor dat bedrag mag je meerdere analyses per kandidaat afnemen. Balansgroep stuurt twee keer per jaar een factuur voor de afgenomen analyses, in juni en in december.

Lesmateriaal
Je ontvangt bij deze training twee boeken.

De Trainer
De TMA certificeringstraining wordt gegeven door een van de ervaren trainers van EHRM.

Menu