Lesprogramma opleiding tot Vitaliteitscoach

Coachopleiding voor een vitale leefstijl

Het programma van de opleiding is opgebouwd uit 3 modules, plus 1 facultatieve vervolgmodule, met een doorlooptijd van ongeveer 1.5 jaar.
Deze opleiding start met Module 1 Coach Basics. Deze module is op verschillende locaties te volgen: in Zwolle, Amsterdam, Driebergen en Vught.
De modules Voeding & Leefstijlcoaching, Stress & Burnout Coaching en Gezondheidscoach zijn in Driebergen te volgen.
Gemiddeld doet men 1,5 jaar over de opleiding; het tempo is te vertragen indien gewenst.

Wat leer je in de Opleiding Vitaliteitscoach?

Je leert interventies te doen op zowel het fysieke vlak waar de symptomen van disbalans zich vaak als eerste manifesteren (voeding, beweging, ontspanning, mindfulness), als op mentaal, emotioneel en zingevingsvlak. Om duurzame resultaten te boeken, zul je niet alleen de gevolgen c.q. symptomen aan moeten pakken, maar juist met je klant aan de oorzaken van de disbalans moeten werken. Samen met je klant op zoek gaan naar alle puzzelstukjes die ervoor gaan zorgen dat men zich weer energiek gaat voelen en zelf aan het stuur gaat staan van zijn/haar leven. Na deze opleiding kan je je eigen praktijk voor vitaliteitscoaching starten, dan wel de rol van vitaliteitscoach binnen een organisatie vervullen.

Module 1: Coach Basics

10 lesdagen, praktijksessies met proefklanten, intervisie en supervisie.

De basisvaardigheden die nodig zijn om een professioneel coachgesprek te kunnen voeren worden in deze module getraind.

Onderwerpen: Coachvaardigheden zoals vragen stellen, luisteren, samenvatten, doorvragen. Balans Kleurentest, persoonsanalyse, drijfveren en kernkwaliteiten.

Doelen stellen en plan van aanpak maken. verbindende communicatie, biografisch coachen.

Lesmateriaal: een uitgebreid lesboek, een groot pakket werkbladen en testen, toegang tot de online portal.

Vrijstelling is mogelijk in onderling overleg als je al een coachopleiding hebt gevolgd.

Start meerdere keren per jaar bij Utrecht (Driebergen), Bij Den Bosch (Vught) bij Zwolle (Hattem) en in Amsterdam.

Module 2: Voeding & Leefstijlcoaching (thuisstudie)

Een online blok waarin men degelijke kennis opdoet over voeding.

Onderwerpen: Voedingsleer, koolhydraten, vetten en eiwitten. Vitamines, mineralen, vetzuren, kruiden en antioxidanten. Diverse benaderingen van voeding, diëtiek en gewichtsbeheersing.

Lesmateriaal: 3 lesmappen, online studiebegeleiding, toegang tot de online portal.

Module 3: Stress & Burnout Coaching

6 lesdagen, praktijksessies met proefklanten, intervisie en supervisie

Start 2 x per jaar in Driebergen

In deze module wordt alle kennis rondom stress behandeld en hoe je jouw klant kunt helpen de vicieuze cirkel van stress te doorbreken en in balans te komen en te blijven. Je leert gericht te adviseren op het gebied van voeding, voedingssupplementen en beweging en stressreductie om zodoende de leefstijl te optimaliseren

Lesmateriaal: een handboek, een groot digitaal pakket werkbladen en stress- en burn-out-testen, toegang tot de online portal

Onderwerpen:

Wat is stress, stresssymptomen, stressfysiologie

Persoonsanalyse, patronen en gedragsverandering

Persoonlijke ontwikkeling, keuzes en overtuigingen

Beweging en sport, hoe krijg je jouw klant in beweging?

Voedingsadviezen op maat

Ademhaling en ontspanningstechnieken

Mindfulness, ontdek de stopknop

Emotie regulatie en stress release, het loslaten van emotionele stress

Verslaving

Over -en ondergewicht

Breinbalans, integratie linker- en rechterhersenhelft

Stress en werk

Lesmateriaal: een handboek, een groot digitaal pakket werkbladen en stress- en burn-out-testen, toegang tot de online portal.

Menu