Praktische info Opleiding Professioneel Coach Expert

Voor ervaren coaches die zich verder willen ontwikkelen in het vak

De opleiding omvat 12 lesdagen en supervisie. Intervisie kan plaatsvinden op eigen initiatief of in overleg. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 14 deelnemers. Je leert zowel te coachen op het persoonlijke vlak als op het vlak van werk en loopbaan. Je leert mensen zo te begeleiden dat zij hun leven vorm kunnen geven vanuit hun diepste wensen en talenten. Je leert te motiveren en te inspireren tot persoonlijk groei en effectiviteit, tot het benutten van het volledige potentieel.

Tools, methoden en vaardigheden:

Basis coachvaardigheden

De kunst van het vragen stellen

Ethische gedragscode voor coaches

Waarnemen, feedback geven, spiegelen, reflecteren en samenvatten

Communicatie en gesprekstechnieken, GROW-model

Fasering van het coachtraject

Verdiepende coachtools:

De vier elementen als procesmodel (willen, voelen, denken, doen)

BALANS Kleurentest; een persoonlijkheidstest (zie website)

Kernkwaliteiten en valkuilen; zelfkennis en inzicht

Biografisch werken, levenslijnen

Geweldloze communicatie, overdracht en tegenoverdracht

Transactionele analyse en dramadriehoek, omgaan met weerstand

Creatiespiraal, visie/missie en actieplan

RET-methode, opsporen van negatieve overtuigingen en patronen

Stressmanagement en vitaliteit coaching

Competentiegericht coachen, timemanagement

Loopbaan coaching en beroepskeuze

Deze coachstijlen komen aan bod:

Oplossingsgericht coachen

Systemisch coachen o.a. via tafelopstellingen

Confronterend en provocatief coachen

Wandelcoachen

Lesmap Registeropleiding tot Professioneel Coach Expert
Je ontvangt een uitgebreide lesmap; een omvangrijk naslagwerk van de vele behandelde theorieën en werkvormen. Daarnaast ontvang je een digitale toolkit met testen en werkbladen bedoeld voor de klant. Dit maakt het werk binnen een coachpraktijk een stuk makkelijker; je hebt immers een ruim gevulde gereedschapskist!

Coachopleiding 2.0
De aanduiding 2.0 betekent dat naast de meer traditionele vormen van coaching, nieuwe methodieken zoals E-coachen, wandelcoachen en systemisch coachen een integraal onderdeel uitmaken van de opleiding.

Onze Docenten
Onze docenten werken vanuit de drie V’s Veiligheid, Vertrouwen, Verbinding. Zij werken zelf als coach en geven veel persoonlijke aandacht. Zij stimuleren, inspireren, helpen studenten eigen kennis en ervaring te integreren en bieden een veilig leerklimaat. Wij werken met ervaren senior docenten.  Daarnaast wordt er voor sommige onderdelen gebruik gemaakt van gastdocenten.

Menu