Subsidies

Wil je starten met een opleiding? Zoek dan goed uit of je recht hebt op een vergoeding of subsidie. Er zijn meerdere mogelijkheden. Scholingskosten zijn bijvoorbeeld vaak aftrekbaar van de belasting en soms kom je zelfs in aanmerking voor vergoeding. Hieronder de belangrijkste mogelijkheden:

 

Subsidie STAP-budget

Met de subsidieregeling van het STAP-budget kin je vanaf 1 januari 2022 maximaal € 1000,- per jaar ontvangen voor het volgen van een opleiding of training.  Zodra het aanvraagtermijn start, kun je je via het UWV inschrijven. Nadat het STAP-budget is toegekend, ontvangt de opleider het bedrag en wordt dit in mindering gebracht op de opleidingskosten.

Criteria om voor deze subsidie in aanmerking te komen:

  • je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd
  • je werkt in loondienst, bent ondernemer ofhebt momenteel geen werk
  • je ontvangt geen studiefinanciering
  • je scholing start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn

Voorwaarden aftrek studiekosten door de werkgever

Wil je de opleiding door je werkgever laten betalen, dan is het van belang dat de opleiding of studie gericht is op jouw huidige of toekomstige baan. De vergoeding die je als werknemer hiervoor ontvangt vanuit het bedrijf valt niet onder het loon, daarom zijn deze uitgaven voor het bedrijf aftrekbaar. Een andere voorwaarde voor het krijgen van aftrek is dat de vergoeding toegezegd moet zijn in het jaar waarin de kosten worden gemaakt.

A&O Fonds / A&O Fonds (Opleidings- en ontwikkelfonds)

Een werkgever kan voor iedere opleiding een aanvraag tot vergoeding indienen bij zijn branchevereniging. Dit kan verhaald worden op het O&O Fonds en/of het A&O Fonds (gemeenten en rijk), welke opgebouwd worden uit een percentage van iedere loonsom. De hoogte hiervan is in de CAO vastgelegd. Het fonds bepaalt of een opleiding geheel, gedeeltelijk of niet vergoed wordt. Dit kan per branche verschillen. De erkende fondsen per branche zijn te vinden op agentschap. szw.nl.

ESF (Europees Sociaal Fonds)

Om de flexibiliteit van de Europese beroepsbevolking te stimuleren, steunt het ESF projecten in de EU-lidstaten die:

     werknemers opleiden om werkloosheid te voorkomen en erop te anticiperen; steun bieden aan carrière- en persoonlijke begeleiding die personen aanmoedigt om hun carrière actief te sturen;
     steun bieden aan programma’s voor outplacement en werknemersmobiliteit die werknemers aanmoedigen om zich te verplaatsen door de regio’s, of zelfs door de hele Europese Unie, naar plaatsen waar vraag is naar hun vaardigheden;
     zorgen voor verbetering van de toegang tot opleiding, met name voor lagergeschoolde en oudere werknemers;
     bijdragen tot het identificeren van beroepen en vaardigheden waar in de toekomst behoefte aan zal zijn.
     Een training of opleiding die hieraan voldoet, kan tot 40% vergoed worden door het ESF. Mits het opleidingsinstituut ook aan de eisen van de ESF voldoet.

IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst)

Ben je werkloos en wil je zelf reïntegreren via een reïntegratiebedrijf? Dan kun je scholing vergoed krijgen. Jouw reïntegratiebedrijf (en het UWV) bepaalt samen met RBO Groningen of je scholing bijdraagt aan versnelde reïntegratie. Wanneer dat het geval is, kunnen ze tot € 5.000,- inclusief BTW vergoeden. Van dit geld wordt ook jouw reïntegratiebedrijf betaald, dus niet het volledige bedrag kan aan scholing worden besteed.

Provinciale regeling

Om vestiging van nieuwe organisaties in de regio te stimuleren, zijn er diverse provinciale subsidiemogelijkheden in het leven geroepen. Subsidiering van scholing hoort hier ook bij.
Kijk op de website van je provincie voor meer informatie over dit onderwerp.

Menu