masterclass-teamcoaching

Vijfdaagse Masterclass

Binnen organisatieontwikkeling zijn er vrijwel altijd teams die we in beweging willen brengen.
Onder teams verstaan wij bijvoorbeeld: managementteams, projectteams en reguliere teams.

In de Masterclass Teamcoaching zoomen we nadrukkelijk in op teamontwikkeling. We behandelen basiskennis zoals de samenstelling van teams,
de ontwikkelingsniveaus van teams en coachen ook hier nadrukkelijk vanuit organisatiedoelen.

Een team is in het leven geroepen om een bijdrage te leveren. Wat is deze bijdrage? Hoe geef je daar met elkaar richting aan. Hoe kun je functioneel en professioneel gedrag ontwikkelen waardoor je de voorgenomen doelen realiseert?

In deze Masterclass leer je kijken naar een team vanuit verschillende invalshoeken o.a. naar cultuuraspecten binnen teams en naar wat mensen motiveert.

Deep Democracy

Naast deze basisvaardigheden (ontwikkelen van team naar een volgend niveau) besteden we aandacht aan hoe besluiten worden genomen in teams. Dat is het punt waar het vaak hapert, waar de conflicten ontstaan en de teams uit elkaar vallen. We maken hierbij gebruik van Deep Democracy. Een methode waarbij gebruik gemaakt wordt van de wijsheid van de minderheid. Met Deep Democracy ga je niet op zoek naar de meest gangbare oplossingen, maar naar wat besluiten beter maakt, door juist de diverse meningen en oplossingen te onderzoeken en het sterke daarvan mee te nemen. Hierdoor ontstaan krachtigere, rijkere oplossingen en teams die elkaar uitdagen op diversiteit en vrijheid van meningsuiting.

Systeem Denken

We werken met de theorie en methode Systeem Denken om de dynamiek in het team en de interactie te onderzoeken en stagnaties te verhelpen.

Wat ga je doen?

In deze Masterclass zijn we naast korte theorie, vooral bezig met het oefenen van vaardigheden. Leren door te doen staat centraal.

Als praktijkopdracht maak je een analyse van een team en deze gebruik je om een passende team-interventie te kiezen. Deze bespreek je in je leerteam, probeert het uit in de training, om vervolgens toe te passen in het team dat je begeleidt.

Probeer uit, voel de spanning van het werken met een team, hoe blijf je waardevrij, wat doe je wanneer de onmacht of onkunde van de groep op jou wordt geprojecteerd?
Laten we dit onderzoek met plezier starten en met mildheid kijken naar ons eigen leerproces en dat van anderen.

Bij deze Masterclass is een boekenlijst waaruit je (lees)opdrachten krijgt ter voorbereiding.

Kosten: € 1.900,-  excl. boeken, de opleiding is vrijgesteld van BTW
Locatie: Landgoed Beukenrode, Doorn
Lesdata: 27-09 / 11-10 / 08-11 / 22-11 / 06-12-2019

Stuur voor inschrijving of meer informatie een mail naar info@balansgroep.nl.

Menu