Nieuwsberichten

Voor iedereen die de regie over zijn loopbaan wil

Fiscale scholingsaftrek blijft behouden in 2020! – 01-10-2019

Waar eerder werd gecommuniceerd dat je in 2020 niet langer je scholingskosten mag aftrekken, heeft de Belastingdienst inmiddels bekend gemaakt dat de fiscale studieaftrek in 2020 blijft bestaan. Het kabinet heeft de intentie om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven te vervangen door een individuele leerrekening. Dit betekent dat de fiscale studieaftrek in 2020 blijft bestaan en je dus ook in 2020 je studiekosten nog kunt aftrekken.

WANNEER MAG JE STUDIEKOSTEN AFTREKKEN VAN DE BELASTING?
Particulieren die een opleiding voor een (toekomstig) beroep volgen waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering, kunnen de kosten hiervan in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen als scholingsuitgaven. De belangrijkste voorwaarden zijn:

     Je hebt geen recht op studiefinanciering,
     Je hebt dus geen lening, beurs of OV-abonnement van DUO,
     De studie of opleiding is voor je (toekomstig) beroep en is een leertraject.

Verder mag je alleen de noodzakelijke kosten aftrekken. Denk aan:

     Collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld
     Leermiddelen die je van de opleiding móet hebben, zoals boeken of bepaalde software.

Heb je een fiscale partner? Dan mag je ook zijn studiekosten aftrekken. Op de website van de belastingdienst kun je uitgebreide informatie vinden over deze regeling en de eisen die zij daaraan stellen.

Menu