Coaches van Balansgroep

Welke coach past bij jouw

Reorganisatie

In tijden van reorganisatie neemt de onzekerheid onder medewerkers sterk toe. Er komen nieuwe kansen voorbij met nieuwe verwachtingen, waarbij kwaliteiten en persoonlijke vaardigheden verder ontwikkeld moeten worden om weer aan te sluiten bij de nieuw te vormen organisatie. De coaches van balansgroep kunnen jouw medewerkers hierbij ondersteunen en versneld laten groeien door reflectie, confrontatie, geven van inzichten, ontwikkelen van vaardigheden en het concretiseren van de doelstellingen in tijd en gedrag.

Transitievergoeding

In de huidige wetgeving wordt er veel aandacht gegeven aan het begeleiden van werknemers ‘van werk naar werk’. Onze loopbaancoaches kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Door middel van coachgesprekken, vragenlijsten, testen en assessments krijgt de medewerker versneld inzicht in zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit, wendbaarheid en omgaan met veranderingen zijn op dit moment kernwoorden binnen HRM. Medewerkers lopen hier soms op vast, blijven hangen in oude patronen, denken vooral ‘waarom niet’ in plaats van ‘hoe wel’ en hebben behoefte om nieuwe inzichten te krijgen met hulp van een onafhankelijke, objectieve en professionele coach.

Voorkomen van ziekteverzuim

Medewerkers hebben in hun persoonlijke leven soms uitdagingen die het zakelijk functioneren negatief beïnvloeden en in sommige gevallen zelfs ziekteverzuim tot gevolg kan hebben. Onze gespecialiseerde coaches kunnen ondersteuning bieden, probleemoplossend werken en inzichten verschaffen waardoor jouw medewerkers meer veerkracht en flexibiliteit ontwikkelen.

Menu