Over Balansgroep

Waar staan wij voor?

Wij zien het als onze missie om mensen te inspireren, te stimuleren om te ontdekken wie zij zijn, bij te dragen aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, zodat zij toenemend de regie over eigen leven en werk gaan nemen en dat naar eigen aard en behoefte in gaan richten.

Kernactiviteiten van ons Instituut

     Het verzorgen van diverse geaccrediteerde coachopleidingen. Vanuit een heldere visie verzorgen staf en trainers sinds 2002 deze hoogwaardige deeltijdopleidingen voor volwassenen
     Het coachen van mensen, zowel op het persoonlijke- als op het loopbaanvlak. Balansgroep kent een landelijk netwerk van ervaren senior coaches met verschillende specialisaties

Geschiedenis van Balansgroep
Balansgroep is in 2000 opgericht door Christine Bekkenkamp.

Wat kenmerkt ons?

Een aantal in de praktijk beproefde basiswaarden vormen een kwaliteitskeurmerk voor onze activiteiten. Je vindt ze terug in:

     een open, persoonlijke benadering, waarin respect voor de eigenheid van ieder individu centraal staat;
     een dynamisch innovatieve aanpak, waarbij het nemen van initiatieven en het betreden van nieuwe wegen gestimuleerd wordt;
     een compleet aanbod met diepgang dat kwalitatief hoogwaardige producten en een professionele begeleiding biedt;
     een werkwijze gericht op samenwerking en synergie.

Menu