Nieuwsberichten

Raamovereenkomst met UWV – Scholingsdiensten Perceel 1

Per 1 juli 2021 hebben we opnieuw een raamovereenkomst met het UWV gesloten voor Perceel 1 ‘Opleidingen’. Dit betekent dat personen die recht hebben op een ziekengeld-, arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering gebruik kunnen maken van ons scholingsaanbod. Zij moeten wel kunnen aantonen dat het volgen van een opleiding hun terugkeer in het arbeidsproces bevorderd.

Bel of mail ons als u van gedachten wilt wisselen over wat de toegevoegde waarde van het volgen van één van onze opleidingen voor u is.

Telefoon: 0622515149 of 0343511223
Mail: info@bgl.nl

BGL & partners beschikt over diverse kwaliteitskeurmerken: CRKBONOBCO, Post HBO

Menu