Stress-& Burn-out coaching

Zesdaagse Masterclass

Wil je leren om mensen met chronische stress, burn-out en vermoeidheid succesvol te begeleiden naar balans en vitaliteit?
Na het volgen van de Masterclass Stress- en Burn-out coaching ben je in staat hulp te bieden aan mensen die last hebben van burn-out en chronische stress.
Vitaal zijn, bruisen van energie is een groot goed dat ook levensterreinen als werk en relaties sterk beïnvloedt en een rol speelt in het ervaren van geluk.
Vitale mensen kunnen meer aan, zijn gemotiveerder en effectiever en hebben meer charisma.

Stress & Burn-out coaching

 • 6 lesdagen, praktijksessies met proefklanten, intervisie en supervisie
 • Start 2 x per jaar in Driebergen
 • In deze module wordt  kennis rondom stress behandeld
 • Training in persoonsgerichte begeleidingen  zodat de vicieuze cirkel van stress wordt doorbroken en de klant leert in balans te komen en te blijven

Onderwerpen

 • Wat is stress, stresssymptomen, stressfysiologie
 • Persoonsanalyse, patronen en emoties
 • Beweging en sport
 • Ademhaling en ontspanningstechnieken
 • Mindfulness
 • Gezonde voeding
 • Emotie regulatie en stress release
 • Stress en werk
 • Lesmateriaal: een handboek, een groot digitaal pakket werkbladen en een aantal stress- en burn-out-testen

Locatie: Hoofdkantoor Balansgroep, Driebergen
Kosten: € 1.995,- excl. boeken, de opleiding is vrijgesteld van BTW
Geaccrediteerd door: KTNO/BATC
Lesdata 2020:  15-01, 12-02, 18-03, 15-04, 20-05, 10-06

Stuur voor inschrijving of meer informatie een mail naar info@balansgroep.nl.

Menu