Nieuwsberichten

Trek je studiekosten af zolang dat kan

Ben je bezig met een opleiding of ben je van plan om volgend jaar te beginnen? Dan kun je in 2021 nog opleidingskosten aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. De aftrekpost voor studiekosten vervalt per 1 januari 2022.

Studiekostenregeling voor 2021
Je kunt studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Je moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je hebt geen recht op studiefinanciering
      • De opleiding is voor je (toekomstige) beroep
      • Alleen de noodzakelijke kosten zoals les-, examengeld en leermiddelen zijn aftrekbaar in het jaar van betalen

Er geldt een drempel van € 250,- en je mag maximaal € 15.000,- per jaar aftrekken. Meer informatie over het aftrekken van studiekosten, vind je op de website van de Belastingdienst. Kosten voor je laptop, printer, inrichting van je werkkamer en reiskosten zijn niet aftrekbaar

Toekomstplannen

Overweeg je om een opleiding te gaan volgen? Bekijk dan of je in ieder geval een factuur kan krijgen gedateerd in 2021. Deze studiekosten kun je dan nog aftrekken bij je belastingaangifte over 2021.

Wat is het STAP-budget?

Het kabinet werkt aan een regeling voor een algemeen leer- en ontwikkelbudget, het ‘STAP-budget’. Dit geeft je de (financiële) mogelijkheid om stappen te zetten in je ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven. Wat helpt om op een gezonde manier je pensioenleeftijd te halen. Het STAP-budget is maximaal € 1.000,- (incl. BTW). Als de kosten van een scholingsactiviteit hoger zijn, betaal je de rest zelf.

Menu